اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب چگونگی ساخت خانه برای پرندگان با رویکرد طبیعی با نام لاتین Easy to Build Birdhouses - A Natural Approach

دانلود کتاب چگونگی ساخت خانه برای پرندگان با رویکرد طبیعی با نام لاتین Easy to Build Birdhouses - A Natural Approach در این بخش کتاب چگونگی ساخت خانه برای پرندگان با رویکرد طبیعی با نام لاتین Easy to Build Birdhouses - A Natural Approach برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 146 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای کامل بنایی و سنگ کاری در معماری منظر با نام لاتین The Complete Guide to Masonry and Stonework

دانلود کتاب راهنمای کامل بنایی و سنگ کاری در معماری منظر با نام لاتین The Complete Guide to Masonry and Stonework در این بخش کتاب راهنمای کامل بنایی و سنگ کاری در معماری منظر با نام لاتین The Complete Guide to Masonry and Stonework برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 321 صفحه می‌باشد. در صفحه معرفی ئ فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای کامل سازنده محوطه خارجی بنا با نام لاتین The complete outdoor builder

دانلود کتاب راهنمای کامل سازنده محوطه خارجی بنا با نام لاتین The complete outdoor builder در این بخش کتاب راهنمای کامل سازنده محوطه خارجی بنا با نام لاتین The complete outdoor builder: from arbors to walkways  150 DIY projects برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 529 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی،‌مفهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب چگونگی ساخت نرده و دروازه های چوبی برای محوطه و باغ با نام لاتین How to Build Wooden Gates & Picket Fences

دانلود کتاب چگونگی ساخت نرده و دروازه های چوبی برای  محوطه و باغ با نام لاتین How to Build Wooden Gates & Picket Fences در این بخش کتاب چگونگی ساخت نرده و دروازه های چوبی برای  محوطه و باغ با نام لاتین How to Build Wooden Gates & Picket Fences برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 227 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه‌ آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب گلخانه‌ها و آلونک‌های باغی با نام لاتین Greenhouses & Garden Sheds

دانلود کتاب گلخانه‌ها و آلونک‌های باغی با نام لاتین Greenhouses & Garden Sheds در این بخش کتاب گلخانه‌ها و آلونک‌های باغی با نام لاتین Greenhouses & Garden Sheds برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 161 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

دانلود کتاب پروژه های چوبی منظر و محوطه خارجی با عنوان لاتین Outdoor Wood Projects

دانلود کتاب پروژه های چوبی منظر و محوطه خارجی با عنوان لاتین Outdoor Wood Projects در این بخش کتاب پروژه های چوبی منظر و محوطه خارجی با عنوان لاتین Outdoor Wood Projects: 24  Projects You Can Build in a Weekend برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 210 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب ساخت ترلیس، گلجای و بسترهای کاشت مرتع برای منظر با نام لاتین Trellises, Planters & Raised Beds

دانلود کتاب ساخت ترلیس، گلجای و بسترهای کاشت مرتع برای منظر با نام لاتین Trellises, Planters & Raised Beds در این بخش کتاب ساخت ترلیس، گلجای و بسترهای کاشت مرتفع برای منظر با نام لاتین Trellises, Planters & Raised Beds: 50 Easy, Unique, and Useful Projects You Can Make with Common Tools and Materials  برای دانلود قرار دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 108 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و تعدادی از تصاویر نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living

دانلود کتاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living در این بخش تاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده  با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 186 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و ساخت دیوارها ، حصارها و نرده ها در باغ و منظر با عنوان لاتین The complete guide to garden walls & fences

دانلود کتاب طراحی و ساخت دیوارها ، حصارها و نرده ها در باغ و منظر با عنوان لاتین The complete guide to garden walls & fences در این بخش  دانلود کتاب طراحی و ساخت دیوارها، حصارها و نرده ها در باغ و منظر با عنوان لاتین The complete guide to garden walls & fences برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 210 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و ساخت آلونک‌ها و سایبان‌های معاصر در منظر با عنوان لاتین The complete guide to contemporary sheds

دانلود کتاب طراحی و ساخت آلونک‌ها و سایبان‌های معاصر در منظر با عنوان لاتین The complete guide to contemporary sheds در این بخش  دانلود کتاب طراحی و ساخت آلونک‌ها و سایبان‌های معاصر در منظر با عنوان لاتین The complete guide to contemporary sheds برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 242 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(4):